Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Vella

  • Sale
  • Regular price $40.00


Mookaite | Gold Hematite | Swarovski Twist 

8 mm gemstones