Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Violetta

  • Sale
  • Regular price $40.00White Howlite | Moonstone | Rose Quartz | Rose gold Hematite | Swarovski Bauble 

8 mm gemstones