Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Genoveva

  • Sale
  • Regular price $40.00White Howlite | Onyx | Diamond cut Onyx | Silver Hematite | Swarovski Bauble 

8 mm gemstones