Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Carla

  • Sale
  • Regular price $45.00


Kunzite | Gold Hematite | Swarovski pearls | Swarovski Twist 

8 mm gemstones