Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Evelyn

  • Sale
  • Regular price $35.00


Sunstone | Smokey Quartz | Diamond cut White Howlite | Rose gold Hematite 

8 mm gemstones