Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Hanne

  • Sale
  • Regular price $45.00


Diamond cut Chevron Amethyst | Onyx | Gold Hematite | Swarovski Bicone 

10 mm gemstones