Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Kira

  • Sale
  • Regular price $40.00


Apatite | Moonstone | Gold Hematite | Swarovski Bauble 

8 mm gemstones