Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Kristina

  • Sale
  • Regular price $40.00


Strawberry Quartz | Pink Zebra Jasper | Rose gold Hematite | Swarovski Rondelle 

8 mm gemstones