Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Nina

  • Sale
  • Regular price $45.00


Strawberry Quartz | Silver Hematite | Swarovski Cone

8 mm gemstones