Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Sasha

  • Sale
  • Regular price $45.00
Shipping calculated at checkout.


Kunzite | Gold Hematite | Swarovski Pearls | Swarovski Twist 

8 mm gemstones