Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Sophie

  • Sale
  • Regular price $50.00


Fluorite | White Howlite | Gold Hematite | Swarovski Arrow 

10 mm gemstones